qızmar

qızmar
very hot, scorching (torpaq)
qızmar günəş – baking sun

Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • qızmar — sif. Çox qızğın, yandırıcı, qaynar. . . O, bu yırtıcı odların acıqlı qoynunda, mənasız cəhənnəmin qızmar dişlərində məhv olur. C. C.. Şamama . . böyüyüb yaşa dolduqca çöl çiçəkləri kimi qızmar günəşin . . altında, təbiətin hər cürə tüğyanına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • keyy — ə. qızmar şeylə bədənə nişan vurma, damğa vurma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • köz — is. Od yandıqdan sonra qalan alovsuz, qızmar kömür. Ağac yanar, köz olar; Su səpmə, köz köz olar. (Bayatı). Firəngiz göbələklərin çökəyinə duz səpib, bir bir közün üstünə düzürdü. B. Bayramov. // məc. Qızğın, odlu, hərarətli mənasında. Əbədi bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • tico — (Salyan) qızmar. – Günorta:n tico: unda da bağda işdi:llər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • al — 1. 1. sif. Qırmızı. Al bayraq. Al qan. Al şəfəq. – Al yanaqların sanasan ki, qızılgül xərməni; Tər zənəxdaninə baxdıqca cünun eylər məni. M. P. V.. Sənə al don yaraşır, niyə qarə geymisən sən; Məgər aşiqin ölübdür, sənə bu əza neçindir? S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • cırhacır — 1. təql. Aramsız çıxan cırıltı səsi haqqında. Külək vurduqca quru ağac cırhacır səslənir. – <Zərrintac> tez tez başını qaldırıb, axşamdan yola salınan meyvə arabalarının dolama yolla necə cırhacırla z. çıxdığına tamaşa edirdi. S. R.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çillə — is. 1. Doğuşdan, toydan və ya ölümdən keçən qırxgünlük müddət. 2. Qışın böyük və kiçik çillədən ibarət ilk iki ayı (60 gün). <Mirzə Qoşunəli:> İndi kimə demək olar ki, sən qışın çilləsində, gecə yarısı get, çıx minarənin başına, oradan azan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • dağlamaq — f. 1. Qızdırılmış dəmirlə damğa vurmaq. Qoyunları dağlamaq. Atı dağlamaq. – Adamı ürəkdən, heyvanı budundan dağlarlar. (Ata. sözü). 2. məc. Yandırmaq. . . Şaxta qızmar bir dəmir kimi onu dağlayır. Ə. M.. 3. məc. Adətən «ürəyini», «sinəsini»,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • harmatan — is. Afrikada quru və qızmar külək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hərarətli — sif. 1. İsti, qızmar, yandırıcı. Hərarətli günəş. Hərarətli soba. – Çıxarır zahirə şöhrətli Ural qatlarını; Rəngbərəng, canlı, hərarətli metal qatlarını. M. Müş.. 2. Hərarəti, istisi olan; qızdırmalı. 3. məc. Qızğın, atəşin, alovlu, ehtiraslı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • maşa — is. Ocaqdan od və ya qızmar bir şeyi götürmək üçün metal alət. Vaqif arabir buxarını maşa ilə qurdalayırdı. Ç.. Rəhim bəy dodaqaltı gülümsədi, böyründəki maşanı götürüb manqalın közlərini qurdaladı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”